Jiří Jirák, Ing.

       

oceňování nemovitostí

 

 

 

 

 

Znalec v oboru  oceňování nemovitostí

Soudní znalec  Ing. Jiří Jirák   jmenovaný podle ustanovení § 3 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

Provádí oceňování nemovitostí pro účely :

 • převod vlastnictví kupní smlouvou

 • převod vlastnictví darovací smlouvou

 • stanovení ceny věcných břemen

 • vypořádání dědictví

 • vypořádání společné jmění manželů

 • vypořádání podílového spoluvlastnictví

 • pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr

 • pro restituční řízení

 • pro konkurzní řízení

 • znalecký výpočet výše majetkové újmy

 • informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování, apod.